អាស័យដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្តាលៈ ភូមិបាក់កូដ ឃុំលាយបូរ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ / Tel:016 538 678 / 017 538 678 / 066 538 678

ព័ត៌មានថ្មីៗ ប្រចាំថ្ងៃ